top of page
Image by Natalie Grainger

בשונה מכאב פיזי לרוב מגיעים אלי מי שחש כאב נפשי ,

תחושה שמשהו "לא בסדר" בבסיס ליבת הקיום 

תחושה שמופיעה בעיקר

תוך התמודדות עם טראומה אובדן  שינויי  או חוסר מימוש עמוק.

לתחושות אלו אני מקשיבה ונותנת מקום.

 

המודעות לכאב הנפשי מלווה בבקשה לעזרה מבחוץ

למטפלים,לתרופות, לקמע , לקסם שיציל ...

 

בתהליך האישי ליצירת קמע אנו

מכירים ב"תקיעות" ונותנים לה מילים.

 

כמטפלת גופנפש מוקד ההקשבה שלי הוא באנרגיה שנכנסת תוך כדי שיחה וההתארגנות שלה בגוף .

כך מתקבלת אלי ידיעה או יורדת אלי חוכמה עמוקה

שמתחברת לדמות סימבולית או צורה גאומטרית 

אנרגיית חיים עוברת דרכי ואני  מתחילה בתהליך של יצירה.

 

נכנסת למצב מודעות יצירתי שמתעלה מעל גבולות של מחשבה, מעל ידע, 

משהו שעובר דרך הפצעים שזיהיתי בפגישה האישית.

מביאה עם הקמע שנוצר חיבור חדש של האדם אל עצמו -לשמש לו תזכורת יומיומית מוחשית

לשלב הריפויי בו הוא נמצא כרגע מה שיאפשר את השלב הבא...

bottom of page