top of page

לקום מוקדם בבוקר כדי לאפשר את הזמן ל'תירגול קבוע'

כשהגוף עדיין פנוי מעומסי שגרת היום,

התודעה עדיין שקטה, האוויר נקי, 

הרעשים מסביב עדיין לא מכהים את ציוץ הציפורים

כך נפתחים 'מרחבי הלב' קודם בתוך וכלפי עצמינו.

הפתיחה היא דרך הנשימה 

1...2...3...4 שאיפה

1...2...3...4 נשיפה

דרך רכות התנועות שמעוררות בנו קשת של אפשרויות, 
לחיבור אל המרכז של עצמנו מקרקעות,

נותנות תזכורת ופרופורציות להמשך היומיום שלנו.

תרגול קבוצתי

מתי?
ימי א',ג',ה' בשעה: 7:30  - בקיץ, 8:00 - בחורף.
בדק שבגינה הקהילתית, מעוז אביב

כמה זה עולה?
תרגול יחיד - 50 ש"ח
תרגול דו/תלת שבועי בתשלום חודשי של 400 ש"ח

 


 

bottom of page